SAP Security & Autorisatie

Uw SAP landschap ondersteunt bedrijf kritische processen, bevat waardevolle bedrijfsgegevens, waaronder financiële, privacy en concurrentie gevoelige data. SAP stelt gebruikersorganisaties in staat om een robuust autorisatieconcept in te richten; ideaal gezien gebaseerd op een Role Based Access Control (RBAC) matrix. Het grote voordeel is dat een heel uitgekiend en fijnmazig autorisatie concept mogelijk is: elke functie of groep gebruikers krijgt exact die bevoegdheden welke nodig zijn voor de dagelijkse werkzaamheden, niets meer en niets minder.

 

Echter, een belemmering is vaak de grote complexiteit, versplinterde business proces kennis en niet in het minst, de ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen tussen IT vs. Business vs. Internal Audit & Control.

 

Wanneer SAP systemen worden gekoppeld aan één of meerdere, niet-SAP applicaties (Service Now, Salesforce, Mendix, enz.), zal dat extra uitdagingen introduceren ten aanzien van de SAP toegangsbeveiliging, denk aan interface en remote function call (rfc) privileges.

 

Ook de mobiele ontsluiting van SAP kern functionaliteiten (bijv. procurement, timemanagement, customer relations) middels Fiori, Gateway en/of HANA kan een fundamenteel andere kijk en insteek van het autorisatieconcept vergen.

 

Belangrijke onderwerpen binnen SAP Security zijn onder meer rollen en autorisatiebeheer, functiescheiding, RBAC en kritische toegang. SUPERP helpt u graag verder met het daadwerkelijk veiliger maken van uw SAP landschap, risico’s te minimaliseren en/of met een autorisatie redesign.

Top