Testmanagement

Wij kunnen onze klanten helpen met het adviseren en inrichten van hun testproces binnen projecten maar ook binnen de organisatie. Door onze jarenlange ervaring bij verschillende organisaties zijn wij in staat om een zo goed mogelijk advies te geven en een effectieve testorganisatie in te richten.

 

Door onze kennis en ervaring bij veel verschillende grote klanten met een complex landschap kunnen wij onze klanten helpen hun testmanagement organisatie breed op te zetten/verbeteren of voor specifieke projecten.  Ook kunnen we helpen met de keuze op het gebied van de in te zetten tooling. Dit is voor elke klant weer anders en is maatwerk waar we graag mee helpen.

 

We kunnen u helpen met:

-Inrichten testorganisaties

-Advisering testproces

-Testmanagement binnen projecten

-Toolselectie & implementatie Testmanagement/Testautomatisering

-Inzichtelijk maken waarde creatie testproces (wat levert testen/testautomatisering mij op?)

Top