Door SUPERP

mijn.SUPERP

mijnsuperp

Zoals veel IT-bedrijven liet de automatisering van onze eigen (back-office) processen nogal wat te wensen over. Voor de meeste grote werkzaamheden (zoals uren boeken en facturatie) was wel software beschikbaar maar het complete proces bestond nog uit veel handmatige en foutgevoelige handelingen, omdat het gebruikte pakket niet goed aansloot bij onze processen. Daarnaast bood het ook weinig tot geen mogelijkheid om gegevens te ontsluiten voor rapportagedoeleinden.


Onder de naam SUPlabs zijn enkele collega's gaan onderzoeken of we dit niet beter konden doen. Al snel werden de ideeën concreter en zijn we begonnen met het ontwikkelen met als doel de automatisering van urenregistratie en facturatie in onze eigen 'suite'. De front-end van de verschillende apps werd gebouwd met SAP UI5 en voor de middleware hebben we aanvankelijk gekozen voor REST services in JavaScript. Later zijn we overgestapt naar OData V4 services in een Node.js omgeving in de cloud.


In deze omgeving kunnen onze medewerkers inloggen op een launchpad, waar ze de voor hen relevante apps kunnen openen. Voor de medewerkers omvat dit onder andere het invoeren van gewerkte uren en verlof, het indienen van declaraties en het bekijken van de opgebouwde bonussen.


Managers hebben onder andere de mogelijkheid om declaraties goed te keuren en diverse rapportages te bekijken Sinds mei 2022 zijn we als SUPERP volledig overgestapt op onze zelfontwikkelde mijn.SUPERP-omgeving. Elke sprint worden er nieuwe functionaliteiten opgeleverd, waarbij we steeds kijken naar verdere verbeteringen van de functionaliteit en het automatiseren van handmatige taken.


Als jouw bedrijf ook worstelt met (veel) handmatige taken voor urenregistratie en facturatie, of als je meer inzicht wilt krijgen in de gegevens die tijdens deze processen worden opgeslagen, neem dan contact op met SUPERP om te zien welke mogelijkheden wij kunnen bieden om samen te innoveren.

Top