Door SUPERP

SAP IDM

SAP Identity Management of SAP IdM biedt een hedendaagse oplossing voor het geautomatiseerd en gecentraliseerd beheren van gebruikerstoegang, zowel voor SAP- als voor non-SAP-systemen. Met de groei en het gebruik van het aantal systemen en applicaties binnen organisaties, neemt de complexiteit van de gehele IT-infrastructuur toe. Gelijktijdig worden er steeds hogere eisen gesteld aan de te nemen maatregelen ter beheersing van compliance en overige risico's, dat wil zeggen het conformeren aan (privacy) wet- en regelgeving, nieuwe beveiligingsstandaarden en bijvoorbeeld functieafhankelijke data en systeemtoegang. In welke mate ben je als organisatie 'in control'?

 

Anticiperend op een groeide vraag naar kennis van adequate security- en compliance-oplossingen is er een SUPlabs IdM gestart, waarbij er een volledig werkend SAP IdM systeem wordt geïnstalleerd en geconfigureerd op het SUPERP eigen applicatielandschap. Naast datakoppelingen met verschillende bron- en doelsystemen is er voor de extra uitdaging ook een upgrade in de planning opgenomen. Tot slot, om recht te doen aan het integrale karakter van SAP IdM zijn er consultants aangesloten met een verscheidenheid aan specialismen, zodat kennis niet alleen breed gedragen wordt, maar het project tevens kan profiteren van inbreng vanuit verschillende expertise gebieden.

Top